„Wybrane zagadnienia dotyczące podstaw teoretycznych wspierania rozwoju psychoruchowego dzieci"
BĄDŹ SPRAWNY JAK STRAŻAK - kliknij

BĄDŹ SPRAWNY JAK STRAŻAK - kliknij

Dzięki doświadczeniom zebranym przy okazji tworzenia i wdrażania programu Rock and Go Zarząd Fundacji rozpoczął rozmowy o współpracy z Komendantami Straży Pożarnej w woj. Pomorskim o uruchomieniu programu pod roboczą nazwą „Bądź jak strażak”. Program ten ma promować zawód strażaka oraz szeroko rozumiany zdrowy styl życia wśród młodzieży.

ROCK AND GO - kliknij

ROCK AND GO - kliknij

Bez względu na płeć, wiek, czy status – koncentracja, uczenie się, skupienie się na zadaniu, chęć poznania, zdrowie ciała, brak wad postawy ciała, świadome jedzenie – są cechami, które pomagają w osiągnięciu sukcesu, szczęścia. Psychologowie i trenerzy nazwali rozwój tych cech - „rozwojem psychomotorycznym”.

JESTEM SMART - kliknij

JESTEM SMART - kliknij

Aktywność ruchowa ma korzystny wpływ na szereg właściwości nie tylko fizjologicznych ale i odpornościowych, adaptacyjnych. Jednak znaczenie ruchu dla rozwoju psychicznego i społecznego dzieci jest fundamentalne. Dzięki ruchowi rozwija się mózg dziecka- „rozwija się komunikacja między obiema półkulami mózgu”

O fundacji

Misja i Wizja

Fundacja angażuje się w popularyzowanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz wspiera inicjatywy z obszaru kultury wśród osób młodych w tym młodzieży i dzieci.

Mając na celu zachowanie spójności działań, aktywności Fundacji wpisują się w strategię społecznej odpowiedzialności w zakresie zaangażowania społecznego. Fundacja działała w oparciu o Strategię na lata 2014-2018, przyjętą przez Radę Fundacji w 2014 roku, zgodnie z którą wspiera młodzież i dzieci na drodze do prawidłowego rozwoju osobistego. Fundacja aktywizuje ludzi młodych i dzieci z obszarów szkolnych oraz ludzi dorosłych do działania, poprzez:
- popularyzowanie amatorskiego uprawiania sportu,
- zachęcanie do aktywności w obszarze kultury i ułatwianie dostępu do niej,
- rozwijania świadomości całych rodzin na temat odpowiedzialnej rozrywki.

MISJA
Wspieranie społeczeństwa na drodze do szczęśliwego i odpowiedzialnego życia.

WIZJA
Aktywizujemy ludzi do działania, w celu podnoszenia jakości życia, poprzez popularyzowanie uprawiania sportów powszechnych, ułatwianie dostępu do kultury, wspieranie projektów społecznych oraz rozwijanie świadomości na temat odpowiedzialnej rozrywki.

WARTOŚCI, JAKIMI SIĘ KIERUJEMY:
W swojej działalności Polska Fundacja Sportu Kultury i Sztuki i wszystkie osoby zaangażowane w jej prace kierują się ściśle określonymi wartościami. Oto one:

Partnerstwo
Działamy dla dobra społecznego i we współpracy z innymi, aby mieć pewność, że nasza pomoc jest skuteczna i dociera wszędzie tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Prowadzimy dialog z osobami i instytucjami z naszego otoczenia, aby jak najlepiej poznać ich potrzeby, problemy i oczekiwania.

Pasja

Pomagamy, ponieważ czujemy taką potrzebę.

Szacunek

Szanujemy innych ludzi i siebie nawzajem. Tworzymy przyjazną atmosferę, pełną troski i empatii.

Odpowiedzialność

Postępujemy w sposób rozsądny i dojrzały. Wiemy, że każda nasza decyzja ma wpływ na otoczenie i dbamy, aby ten wpływ był zawsze pozytywny.

Transparentność

Działamy uczciwie i transparentnie.

 

Kontakt

Skontaktuj się z nami