Logotyp

mali ludzie
- wielkie zmiany

wartości

Bez względu na płeć, wiek, czy status – koncentracja, uczenie się, skupienie się na zadaniu, chęć poznania, zdrowie ciała, brak wad postawy ciała, świadome jedzenie – są cechami, które pomagają w osiągnięciu sukcesu, szczęścia.

Życzymy sobie, aby nasze dzieci, rodzina, współpracownicy, koledzy posiadali wszystkie te cechy i najlepiej by było też, aby umożliwić ich rozwój w tym samym czasie.

Dlatego misją Fundacji jest poprawianie jakości życia społecznego w naszym kraju, poprzez wprowadzanie programów rozwoju intelektualnego, sprawności ogólnorozwojowej oraz promowanie wartości współczesnego państwa społecznego wśród dzieci szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.

Chcemy nauczyć nasze najmłodsze pokolenie rozumienia wartości współpracy w grupie, wartości i funkcji rodziny, roli domu, szacunku do pieniądza, poprawić ogólne zdolności inteligencji emocjonalnej oraz rozwoju ruchowego czy właściwego odżywiania, tak niezbędnego do rozwoju zdrowego i mądrego społeczeństwa, pełnego odwagi, pasji, mądrości życiowej i radości z uprawiania sportu.

Dzięki zmianie mentalności naszych najmłodszych możemy wpłynąć na rozwój kraju, budując etos państwa społecznie odpowiedzialnego, wykorzystując potencjał wolontariuszy, współorganizatorów, władz lokalnych i sponsorów biznesowych.